Заседание на Общински съвет Чирпан – 21.12.2015 г.

На 21.12.2015 г. (понеделник) от 14,00 ч. се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха всички 21 общински съветника. В началото гости бяха ученици от училища в град Чирпан, които представиха кратка програма по случай предстоящите коледни празници.

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 21.12.2015 г.

На 21.12.2015 г. (понеделник) от 14,00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневния ред. Определяне на такса битови отпадъци за 2016 г.  Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2015 г. Отдаване под

Ще има ли Чирпан нова ЖП гара?!

Преди няколко дни при мен попаднаха материали във връзка с инвестиционно предложение на ДП НКЖИ за „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово”. Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда всеки един Възложител е длъжен

Заседание на Общински съвет Чирпан – 10.12.2015 г.

На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 14,00 ч. се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 20 общински съветника, поради служебен ангажимент аз не успях да присъствам, за което предварително бях уведомил общински съвет Чирпан със съответните документи за

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 10.12.2015 г.

На 10.12.2015 г. (четвъртък) от 14,00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проекта на дневния ред. На заседанието за четвърти пореден път е включена точка Избор на председател на Общински съвет Чирпан. Останалите