Заседание на Общински съвет Чирпан – 13.12.2018 г.

На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието по уважителни причини отсъстват Иван Станчев и Васил Донев. 1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018

Проект на дневен ред – сесия 13.12.2018 г.

На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за