Заседание на Общински съвет Чирпан – 22.12.2016 г.

На 22.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложеният проект на дневен ред включваше разглеждането на 15 точки. В последния момент бе внесено и предложение, касаещо упълномощаване на представител

Проект на дневен ред – сесия 22.12.2016 г.

На 22.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Определяне на такса битови отпадъци за 2017 година.

Заседание на Общински съвет Чирпан – 01.12.2016 г.

На 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложеният проект на дневен ред включваше разглеждането на 14 точки. 1. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29 от ЗОЗЗ и