Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.02.2017 г.

На 28.02.2017 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието липсваха трима общински съветника – Орхан Асанов, Рафаил Вели и Васил Донев. По време на заседанието се

Проект на дневен ред – сесия 28.02.2017 г.

На 28.02.2017 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Oдобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода

Oтдадохме почит към героичната смърт на Апостола

Днес група приятели поднесохме цветя пред паметника на Васил Левски в град Чирпан и отдадохме почит към героичната смърт на Апостола. Исторически факт е, че Васил Иванов Кунчев – Васил Левски приключва земния си път на 6 февруари 1873 г.