Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.05.2016 г.

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 20 общински съветника, отсъства Катя Рабаджиева. Предложеният проект на дневен ред бе приет. 1. Разрешение за изработване на

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 26.05.2016 г.

На 26.05.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Разрешение за изработване на ПУП –

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.04.2016 г.

На 28.04.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Заседанието бе открито от г-жа Драгийска – председател на ОбС Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 20 общински съветници. Предварителния проект