Пътен възел „Плодовитово“ се отлага за догодина

Само преди няколко дни разбрах, че обществената поръчка с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово” при пресичане на АМ „Тракия” и път III-666”, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ е в процес на

Проект на дневен ред – сесия 01.12.2016 г.

На 01.12.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ, чл.29

Извънредно заседание на ОбС Чирпан – 11.11.2016 г.

На 11.11.2016 г. от 13.30 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Преди започване на извънредното заседание от 13,00 ч. в същата зала се проведе обща комисия включваща всички общински съветници. На заседанието не присъства

Предстоящо: Извънредно заседание на 11.11.2016 г.

На 11.11.2016 г. (петък) от 13,30 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на имот – частна

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.10.2016 г.

На 27.10.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъства г-н Георги Ранов – областен управител на област Стара Загора. Предложения проект на дневен ред включваше 14