Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.11.2017 г.

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 19 общински съветника (поради служебни ангажименти отсъства Васил Донев, а Стефан Радев се включи по-късно

Проект на дневен ред – сесия 30.11.2017 г.

На 30.11.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан за управление