Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.09.2019 г.

На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан.  Бяха предложени 4 допълнителни точки, които влезнаха в дневния ред на заседанието. 1.Приемане на отчета на община Чирпан към 31.12.2018

Проект на дневен ред – сесия 26.09.2019 г.

На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на отчета на община Чирпан към 31.12.2018

Проект на дневен ред – сесия 25.07.2019 г.

На 25.07.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Aктуализация на бюджета на Община Чирпан за

Проект на дневен ред – сесия 27.06.2019 г.

На 27.06.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Aктуализация на бюджета на Община Чирпан за 2019

Заседание на Общински съвет Чирпан – 23.05.2019 г.

На 23.05.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието отсъства Васил Донев. На поредна сесия нямаше представители на ръководството на Община Чирпан. „Р. Иванов: Когато получих материалите