Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.01.2016 г.

На 28.01.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Чирпан

Питане до Кмета на Община Чирпан

Броени дни преди настъпването на новата година отправих питане до г-жа Кичка Петкова – Кмет на община Чирпан. Въпросите включени в питането бяха продиктувани в резултат на поредица от срещи с жителите на общината. За всеки един от нас е

Такса битови отпадъци – уравнение с няколко неизвестни и много потърпевши

На последното редовно заседание на Общински съвет проведено на 21.12.2015 г. като т.1 в дневния ред бе определяне на план-сметка за средствата за поддържане на чистотата по населените места в община Чирпан за 2016 г. За да се направи какъвто

Честита Нова Година!

Честита Нова Година, скъпи читатели! Нека здравето и късмета бъдат Ваши спътници, а сърцето и умът- Ваши съветници! Надявам се, че и през следващата година ще успеем да сбъднем значителна част от надеждите си за по-добри дни. Да си пожелаем заедно