Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.10.2017 г.

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. По предложения проект на дневен ред бяха направени следните промени: включени бяха т.10 и т.11. Точка 10 е относно определяне

Проект на дневен ред – сесия 26.10.2017 г.

На 26.10.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2017