Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 26.02.2016 г.

На 26.02.2016 г. (петък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода

Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.01.2016 г.

На 28.01.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха всички 21 общински съветника. Заседанието бе открито от г-жа Даниела Драгийска – председател на ОбС Чирпан, която предложи проекта на дневен ред на