Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.03.2016 г.

На 31.03.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстват всички 21 общински съветника. Заседанието започна тържествено. В средата на този месец се проведе Европейско Първенство за деца и юноши по

Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 31.03.2016 г.

На 31.03.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: 2. Предложение за решение относно: Допълване на

Решения на Общински съвет Чирпан 2015-2019

На това място ще публикувам всички Решения на Общински съвет Чирпан взети по време на заседанията през мандат 2015-2019 г. Заседание на 04.11.2015 г. Решение №1 Заседание на 12.11.2015 г. Решение №2 Решение №3 Заседание на 10.12.2015 г. Решение №4

Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.02.2016 г.

На 26.02.2016 г. от 15.00 часа в заседателната зала на община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстват 16 общински съветника (от 21). Заседанието бе открито от г-жа Даниела Драгийска – председател на ОбС Чирпан. Г-жа Драгийска