Ще видим ли скоро нов „скобелевски“ мост?!

Проектират път Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800 (включва се и мостта над р.Марица край Зетьово)   На 23.04.2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за основен ремонт

Градски турнир по футбол Чирпан 2018

Вчера и днес на изкуственото игрище в двора на бившето ПУ „Стоян Заимов“ в град Чирпан се проведе традиционния футболен турнир на малки вратички. Тази година за първи път срещите се проведоха през почивните дни – събота и неделя. В

Започват ли ремонтните дейности?

Избраха изпълнители на ремонтните дейности по участъка Чирпан – Зетьово – Симеоновград   Само преди няколко дни с Решение №52/16.05.2018 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ са избрани за изпълнители на ремонтните дейности на път Чирпан –

Кой крив, кой прав?

Рунд 1: Община Чирпан срещу Държавен фонд „Земеделие“ Уважаеми съграждани, позволих си да подготвя тази статия, тъй като тя ще засегне всички жители на Община Чирпан. Странно защо въпреки големия обществен интерес, много малко се говори по случая със спорa

Ще започне ли скоро ремонт на път III-663 Чирпан – Димитровград – Симеоновград?

Ще видим ли скоро ремонтни дейности на път III-663 Чирпан – Димитровград – Симеоновград? С Решение №64 от 04.07.2017 г. на инж. Дончо Свободанов Атанасов – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ е открита процедура по Закона за обществените