Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.09.2018 г.

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието по уважителни причини отсъства д-р Николай Стоянов. Не присъства в залата и г-жа Кичка Петкова. Към първоначалния проект

Проект на дневен ред – сесия 27.09.2018 г.

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан