Проект на дневен ред – сесия 27.10.2016 г.

На 27.10.2016 г. (четвъртък) от 13,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Допълване на програмата на община Чирпан

Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.09.2016 г.

На 27.09.2016 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 19 общински съветника (отсъстваха двама – Данко Георгиев и Ангел Димитров). По проекта на дневен ред бе