Проект на дневен ред – сесия 27.04.2017 г.

На 27.04.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на „Доклад за изпълнение на План

Що за „животно“ е кадастралната карта?

КАКВО НАЛАГА ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ? Съгласно чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) се създават за територията на цялата страна. КККР съдържат актуални данни както за границите,

„Категоризацията“ – кога, как, защо?!

Поради големия интерес към темата разразил се през последните дни в социалната мрежа реших да публикувам информация, която да е в полза на всички, които не са запознати толкова добре с темата. Проблемът, който се изтъква през последните години е