Проект на дневен ред – сесия 29.06.2017 г.

На 29.06.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Отпускане на безлихвен заем на СНЦ „Местна

Видео канал в Youtube

Уважаеми читатели,  както преди време споменах след всяко заседание на Общински съвет Чирпан ще Ви предоставям кратък коментар на случилото се при работата на постоянните комисии на съвета и на самата сесия. За тази цел създадох специален видео канал, където