Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 30.06.2016 г.

На 30.06.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Определяне на средна месечна брутна заплата