Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 28.07.2016 г.

На 28.07.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на актуализирана средносрочна бюджетна прогноза

Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.06.2016 г.

На 30.06.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието присъстваха 21 общински съветника. По първоначално предложения проект за дневен ред имаше две нови предложения. Първото бе на