Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.07.2016 г.

На 28.07.2016 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. При откриване на заседанието присъстваха 18 общински съветника, в последствие при гласуванията се стигна до кворум от 19 съветника. Отсъстват от