Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.02.2018 г.

На 27.02.2018 г. (вторник) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. В заседанието участваха 20 общински съветника. Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите 19 общински съветника. От заседанието отсъства Катя

Проект на дневен ред – сесия 27.02.2018 г.

На 27.02.2018 г. (вторник) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода