Проект на дневен ред – сесия 26.09.2019 г.

На 26.09.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на отчета на община Чирпан към 31.12.2018