Проект на дневен ред – сесия 27.06.2019 г.

На 27.06.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Aктуализация на бюджета на Община Чирпан за 2019