Ще видим ли скоро нов „скобелевски“ мост?!

Проектират път Път III-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+800 (включва се и мостта над р.Марица край Зетьово)   На 23.04.2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за основен ремонт

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.07.2018 г.

На 31.07.2018 г. (вторник) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. 1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018 година. В приходната част увеличение с 2 250 лева във връзка