В последният позволен от закона ден, а именно 10 януари 2017 г. в деловодството на Общински съвет Чирпан е представен Проектобюджет 2017 на Община Чирпан.

В следващите прикачени файлове Ви запознавам със съдържанието му, тъй като на страницата на Община Чирпан може да намерите само 3 от приложенията, а аз считам, че човек за да придобие представа трябва да разгледа всички приложения към постъпилото предложение от г-жа Кичка Петкова.

В някои от публикуваните материали (спортен календар, културен календар, ОП „Чистота“) съм дал сравнение с предложените през 2016 г.

Обръщам се към всички жители на община Чирпан, ако имате конкретни предложения и въпроси по проектобюджета да ми пишат или позвънят, защото времето за реакция е малко.

Официално на 19 януари 2017 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в заседателна зала на Община Чирпан се проведе заседание на обща комисия от всички общински съветници.

Предложение от кмета на Община Чирпан
Приложение 1 – Приходи от държавни дейности
Приложение 1а – Разпределение преходен остатък
Приложение 2 – Разходи
Приложение 3 – Капиталова програма
Приложение 4 – Транспортни разходи за персонал
Приложение 5 – Средства по Оперативни програми и други от ЕС
Приложение 6 – Приходи от местни дейности
Приложение 7 – Разходи за местни дейности
Приложение 7а – Тригодишна прогноза МБАЛ Чирпан ЕООД
Приложение 8 – Културен календар
Приложение 9 – Спортен календар
Приложение 10 – ОП „Чистота“

Внесоха проектобюджет 2017 на Община Чирпан

One thought on “Внесоха проектобюджет 2017 на Община Чирпан

Comments are closed.