Днес, 16 януари 2019 г. в деловодството на Общински съвет Чирпан е представен Проектобюджет 2019 на Община Чирпан.

Вчера бе проведено обществено обсъждане на проектобюджет въпреки, че с данните на проектобюджета разполагаше единствено кметското ръководство. След критиките отправени от мен по време на обсъждането днес виждаме на страницата на Община Чирпан публикуван проектобюджета в пълния му вид. Видео от обсъждането може да видите – ТУК.

Обръщам се към всички жители на община Чирпан, ако имате конкретни предложения и въпроси по проектобюджета да ми пишат или позвънят, защото времето за реакция е малко.

Предложение от кмета на Община Чирпан
Приложение 1 – Приходи от държавни дейности
Приложение 1а – Разпределение преходен остатък
Приложение 2 – Разходи
Приложение 3 – Капиталова програма
Приложение 4 – Транспортни разходи за персонал
Приложение 5 – Средства по Оперативни програми и други от ЕС
Приложение 6 – Приходи от местни дейности
Приложение 7 – Разходи за местни дейности
Приложение 7а – Тригодишна прогноза МБАЛ Чирпан ЕООД
Приложение 8 – Културен календар
Приложение 9 – Спортен календар
Приложение 10 – ОП „Чистота“

Внесоха проектобюджет 2019 на Община Чирпан

One thought on “Внесоха проектобюджет 2019 на Община Чирпан

Comments are closed.