Заседание на Общински съвет Чирпан – 27.04.2017 г.

На 27.04.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Председателят на Общински съвет съобщи, че от заседанието отсъства по уважителни причини общинския съветник – Данко Георгиев. Точка 3 от проекта