Проект на дневен ред – сесия 28.02.2019 г.

На 28.02.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Приемане на бюджета на Община Чирпан за 2019

Заседание на Общински съвет Чирпан – 31.01.2019 г.

На 31.01.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От дневния ред отпадна точката за МИГ Чирпан. 1.Сформиране на Временна комисия за изготвяне на Наредба за именуване и преименуване

Проект на дневен ред – сесия 31.01.2019 г.

На 31.01.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Сформиране на Временна комисия за изготвяне на

Внесоха проектобюджет 2019 на Община Чирпан

Днес, 16 януари 2019 г. в деловодството на Общински съвет Чирпан е представен Проектобюджет 2019 на Община Чирпан. Вчера бе проведено обществено обсъждане на проектобюджет въпреки, че с данните на проектобюджета разполагаше единствено кметското ръководство. След критиките отправени от мен

Заседание на Общински съвет Чирпан – 13.12.2018 г.

На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 15,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието по уважителни причини отсъстват Иван Станчев и Васил Донев. 1. Актуализация на бюджета на Община Чирпан за 2018