Избраха изпълнители на ремонтните дейности по участъка Чирпан – Зетьово – Симеоновград
 
Само преди няколко дни с Решение №52/16.05.2018 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ са избрани за изпълнители на ремонтните дейности на път Чирпан – Зетьово – Симеоновград. За Община Чирпан от значение са ремонтите по ЛОТ1 и ЛОТ2. 
 
От изнесените данни става ясно, че отсечката от 15,220 км. от началото на гр. Чирпан по пътя за Симеоновград ще бъде изпълнена от „Пътища Пловдив“ АД за 9 935 623,62 лв. без ДДС.
От участък 15+220 км. до 28+913.52 и от км. 31+742 до км.33+364.30 изпълнител ще бъде „АБ“ АД, като стойността на предвидените ремонтни дейности е 9 004 250,42 лв. без ДДС.
 
Припомняме, че с Решение №48/08.05.2018 г. на председателя на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха избрани изпълнители по осъществяването на строителен надзор на обектите посочени по-горе.
 
Остава да се надяваме и за двете процедури по ЗОП да няма обжалвания и ремонтите да започнат през месец септември 2018 г.
Ремонтите са предвидени да се изпълняват с финансиране осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж“, като за съжаление проекта на Община Чирпан за трасето гр.Чирпан – с.Ценово – с.Златна ливада остава неодобрен.
Повече информация може да видите – ТУК
Започват ли ремонтните дейности?