asansior-chirpanСлед като на редовното заседание на 28 юли 2016 г. Общински съвет Чирпан взе решение община Чирпан да кандидатства по проект „Красива България“ с проектно предложение „Достъпна среда в медицински център „д-р Николай Тошев“ ЕООД гр.Чирпан“ получихме положителен отговор от Управителният съвет на ПКБ, който одобри с Решение №4/26.08.2016 г. 21 обекта (17 по мярка М01-01 и 4 по мярка М02-02) на обща стойност е 2 308 411 лева, в т.ч. 2 026 040 лева от ПКБ и 282 371 лева от кандидатите. Кандидатите следва да осигурят съфинансиране, като за община Чирпан то е около 12% от стойността на проекта.

Нашият проект бе един от 17-те одобрени за финансиране по мярка М01-01 („Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“). Останалите 4 проекта бяха одобрени по мярка М02-02. По проекта одобрен за нашата община се предвижда разходи по изграждането на външен асансьор на сградата на бившата Поликлиника. Днес на официалната страница на община Чирпан бе пусната и обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за изграждане на външния асансьор. Оттам виждаме, че е предвидено външния пътнически асансьор да бъде изграден на северната фасада на сградата. Асансьорът ще бъде електрически с четири спирки на нива 0,00, +3,30, +6,60 и +9,90 с ревизия в сутерена, без машинно отделение. Прозорците на северната фасада, след премахване на подпрозоречните зидове, стават врати на асансьора. На кота 0,00 се предвижда демонтаж на преградните панели и алуминиевата дограма, обособяващи „Регистратурата“, с което се осигурява достъп до пътническия асансьор. Бъдещата регистратура се разполага в кабинет до входа на сградата на същото ниво.

Предвидено е изпълнението на строително-монтажните работи да приключат до края на календарната година, каквото е изискването и на финансиращия орган в лицето на Министерството на труда и социалната политика. Прогнозната стойност на поръчката е 63 781,74 лв. без ДДС като оферти ще се събират до 16:00 часа на 19.09.2016 г.

С изграждането на асансьора ще се подобри значително достъпа до кабинетите на лекарите, особено за възрастните и трудно подвижни лица.

Сградата на Медицински център „Д-р Н.Тошев“ с външен асансьор