Заседание на Общински съвет Чирпан – 30.03.2017 г.

На 30.03.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Първоначално бяха предвидени да се разглеждат 18 точки. Първо г-н Христо Стефанов оттегли предложението си сграда публична общинска собственост в с.Винарово