profilРоден съм на 12 март 1982 г. в град Чирпан. Завършвам през 2000 г. средно образование специалност „Аграрна икономика“ в местния Техникум по селско стопанство „Найден Стоянов“ (сегашната Професионална гимназия по селско стопанство).
През 2004 г. завършвам висше образование степен „бакалавър“ в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр.Свищов със специалност „Счетоводство и контрол“. През 2005 г. завършвам магистърска степен в СА „Д.А.Ценов“ Свищов в областта на „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия“.
През 2008 г. в Стопанска академия „Д.А.Ценов“ Свищов завършвам висше образование степен „магистър“ по магистърска програма „Международни проекти“.
От 2006 г. до сега съм преминал през различни обучения организирани от Института по публична администрация и други обучителни организации.
Трудовата ми кариера започва през септември 2005 г. като мл.експерт „Счетоводство“ в Община Братя Даскалови, а от 2006 г. до декември 2008 г. работя в общината като мл.експерт „Външно финансиране, програми и проекти“. От декември 2008 г. до февруари 2010 г. работя във фирма „Евроконсулт 2006“ ООД като инвестиционен консултант.
От октомври 2010 г. до март 2012 г. заемам длъжността „Инспектор, пенсионен“ в сектор „Отпускане на пенсии“ в Регионално управление „Социално осигуряване“ гр.Пловдив. От март 2012 г. до август 2012 г. работя в Община Братя Даскалови на длъжност ст.експерт „Програми и проекти“, а от август 2012 г. до настоящия момент заемам длъжността Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти“ в същата община. През последните 3 години с общи усилия заедно с ръководството на община Братя Даскалови се реализираха големи инфраструктурни проекти, важни социални проекти, както и проекти свързани с повишаване качеството на обслужване на гражданите и бизнеса.
От началото на 2015 г. съм член на управителния съвет на „Национално сдружение на експертите по обществени поръчки“. От март 2016 г. участвам като член на управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Чирпан“.

Биографични данни