На 4 ноември 2015 г. се проведе тържествено заседание на Общински съвет Чирпан. Лично г-н Ранов – областния управител на област Стара Загора откри заседанието и представи дневния ред от две точки.
По първа точка: Кметът на общината, кметовете на кметства и общинските съветници получиха своите удостоверения от Общинската избирателна комисия и положиха клетва съгласно изискванията на закона.
По втора точка: Избор на председател на Общински съвет Чирпан се изказаха: г-н Христо Стефанов, г-н Стайко Генов и г-н Васил Донев. Всички те се обединиха около това, че няколко от сегашните съветници ще подадат оставка още днес, поради което избора на председател на общински съвет няма да бъде честен за хората, които ще продължат да работят през следващите 4 години от мандата. След направено процедурно предложение от г-н Стайко Генов бе взето следното решение: Избор на председател на Общински съвет Чирпан да не се състои на днешната сесия. Изборът се отлага за насрочена сесия на 12.11.2015 г. от 11.00ч в заседателната зала на общината. От 20 присъствали общински съветници „За“ – 11 гласа (БСП, МК Коалиция Чирпан и аз); против – 0 гласа; въздържали се – 4 гласа (ДПС); негласували – 5 души (ГЕРБ).

Първо заседание на Общински съвет Чирпан