Листата на Движение ЗАЕДНО за промяна – предимно млади, необвързани партийно, професионалисти, по-голяма част от които ще се явят за първи път на местни избори.

Отбор обрисуван като пъстър пролетен букет, с който свършва зимата и идва новото, включващ икономисти, историци, учители, медицински специалисти, инженер, архитект, предприемачи.

При оформянето на листата сме спазили едно единствено правило – да не допускаме никакви компромиси с моралните и професионалните качества на хората, които включваме.
Тези момичета и момчета няма да са конкуренти, както се случва в другите партийни листи, а отбор приятели, обединени от принципи, обща кауза и идея.
Искрено се надявам чирпанлии да видят в тях отсъстващите си деца и внуци – тях ги няма, именно защото са излишни за тези, които управляват или са управлявали града.

Не на последно място покажете, че преференциалния вот е жив и гласувайки с него Вие може да определите кой да бъде общински съветник през следващите четири години.

Като водач на листата се обръщам към всички Вас жители на Община Чирпан, дайте шанс на личностите и преглътнете строго парийното делене, повярвайте на младите, защото само с упоритост и професионални качества можем да върнем Чирпан на картата.

101. РОСЕН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
Основно образование ОУ „Васил Левски” Чирпан
Средно образование ТСС „Найден Стоянов” Чирпан, специалност „Аграрна икономика”
Висше образование, бакалавър Стопанска академия „Д.А.Ценов” Свищов, специалност „Счетоводство и контрол”
Висше образование, магистър Стопанска академия „Д.А.Ценов” Свищов, специалност „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”

Висше образование, магистър Стопанска академия „Д.А.Ценов” Свищов, специалност „Международни проекти”

15 години професионален опит в общинска администрация Братя Даскалови, от 7 години е Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти” в Община Братя Даскалови, работил в консултантска фирма за изготвяне и управление на проекти с национално и европейско финансиране.

102. ДИМО НЕЦОВ НЕЦОВ

Висше образование, специалност „Регионална икономика”

Кмет на с.Спасово 2015-2019

103. ИВАН ГЕНКОВ ИЛИЕВ

Висше образование, бакалавър „История” и магистър „География”

Учител в СУ „П.К.Яворов” Чирпан

104. ПЕТЬО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

Висше образование, магистър по социална работа и социална педагогика

Професионален опит – над 25 години в системата на социалните грижи, 10 години като Директор на Дирекция Социално подпомагане Чирпан

105. ТАНЬО СЛАВЧЕВ ТАНЕВ

Висше образование специалност „Рехабилитация”

Професия-рехабилитатор

Двугодишен курс за свещенници към Софийска духовна семинария

Към момента изучава висше образование специалност „Теология” към ,Пловдивска Духовна Академия „Св.Св.Кирил и Методий“

106. ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОЗОВ

Средно образование, специалност „Ел.монтьор”

Работи като земеделски производител

107. ПЕТКО ХРИСТОВ ПЕТКОВ

Средно образование специалност „Механизация на селското стопанство”

108. КРАСИМИР БОРИСОВ ЕНЧЕВ

Средно образование „Биология и химия”

Висше образование специалност „Рехабилитация (физиотерапия)”

Хоби: фотография

Работил в социалната сфера в Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора гр.Ст.Загора

Работи в Център за обществена подкрепа Чирпан

Провежда здравни беседи в чирпански училища

109. ТОДОР ДИМОВ ПЕТКОВ

Полувисше образование

Професия: мед.фелдшер

Работи във Филиал за спешна медицинска помощ гр.Чирпан

110. МАНОЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ

Висше образование магистър „История и география”

Висше образование бакалавър „Обща психология”

Висше образование магистър „Социална психология”

111. ДАНИЕЛА ИВАНОВА ТАНЕВА

Висше образование, икономика

Работи в банков клон в град Чирпан

112.МАРИЯ СТЕФАНОВА ПЕТКОВА

Средно образование специалност „Организатор на туристическа агентска дейност или селски туризъм”

Висше образование специалност „Регионално развитие”

113. ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА ЖЕЛЯЗКОВА

Висше образование, специалност „Международни икономически отношения „

секретар в транспортна компания

114. СТЕФАН ЕМАНУИЛОВ СТЕФАНОВ

Историк,
учредител на Исторически клуб „Константин Нунков” Чирпан

115. РОСИЦА ГЕНОВА ТАНЕВА

средно образование, специалност „Аграрна икономика”,

Търговски представител на куриерска фирма

116. НАДЯ ИВАНОВА БАБУНСКА

Висше образование, магистър, специалност „Архитектура”.

Професионален опит – над 7 години в общински администрации като архитект,

опит в областта на инвестиционното проектиране и устройствено планиране

117. ЖИВКА ДИМИТРОВА ГЕРЕНОВА

Средно специално образование
работи като оператор на ЦПУ

118. ТЕОДОРА ДЕНЕВА БАРАКОВА

Висше образование бакалавър и магистър Растителна защита

Образователна и научна степен Доктор.

Работи в Институт по полски култури-Чирпан,  гл. ас. д-р Общо земеделие (хербология).

119. КОЛЬО МАНЕВ БИРИМСКИ

Средно образование „Електроника”

производител на хлебни изделия

120. ЙОВКА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

Икономист, гл.счетоводител на ЗС „Сполука” с.Гита

121. ТЕОДОР ПЕТРОВ НУНЕВ

Висше образование, магистър „Пътно строителство”

професия: строителен инженер

Работил по изграждането на АМ „Тракия”, АМ „Марица”, жп линията Първомай-Димитровград

Владее английски език на работно ниво и италиански език разговорно

Гласувайте с №68 на 27 октомври 2019 г.

Листа с кандидати за общински съветници от Движение ЗАЕДНО за промяна