paten-vazel4 фирми са представили оферти за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Допълване на пътен възел Плодовитово при пресичане на АМ Тракия и път III-666“. Отворените оферти са на Пътинженеринг ЕООД; Пътища Пловдив АД; Трейс Груп Холд АД; ПСТ Груп“ ЕАД.
Целта е да се изградят двете липсващи пътни връзки на съществуващия пътен възел Плодовитово в посоките Бургас – Оризово /Плодовитово/ и Плодовитово /Оризово/ – София. С изграждане им ще се осигури връзката на транспортните потоци, движещи се по АМ Тракия и АМ Марица от Бургас, Свиленград и София и общините Първомай, Чирпан и Братя Даскалови, както и връзката с път II-66 Плодовитово – Чирпан – Стара Загора с I-6–Чирпан–Стара Загора. Индикативната стойност на поръчката е 1,6 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 80 дни. Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. Показателите, по които ще се борят фирмите са: Срок за изпълнение на поръчката – с тежест: 50 т. и Цена за изпълнение на поръчката – тежест: 50 т. След процедурите позволяващи обжалване, най-после щe може да започне изграждането на липсващата връзка.

Предмет на обществената поръчка е: „Изпълнение на строително–монтажни работи на обект: „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666″. Целта на настоящата обществена поръчка е изграждането на липсващите пътни връзки на съществуващия пътен възел в посоките „Бургас-Оризово (Плодовитово)“ и „Плодовитово (Оризово)-София“.С изграждане на липсващите кореспонденции ще се осигури връзка на транспортните потоци,движещи се по АМ „Тракия“ и АМ „Марица“ от Бургас,Свиленград и София към общините: Първомай,Чирпан и Братя Даскалови,както и връзката им с път II-66 „I-6–Чирпан–Стара Загора“. Повече информация може да намерите от профила на купувача на Агенция пътна инфраструктура – ТУК.

За да започнат обаче строително-монтажните работи трябва да бъде избран и строителен надзор на обекта, а по тази процедура се набират оферти от АПИ със срок 30.11.2015 г. Обществената поръчка за избор на строителен надзор може да следите също в профила на купувача на АПИ – ТУК.

Пътен възел Плодовитово и Пътен възел Оризово

One thought on “Пътен възел Плодовитово и Пътен възел Оризово

Comments are closed.