Решения на Общински съвет Чирпан 2015-2019

На това място ще публикувам всички Решения на Общински съвет Чирпан взети по време на заседанията през мандат 2015-2019 г. Заседание на 04.11.2015 г. Решение №1 Заседание на 12.11.2015 г. Решение №2 Решение №3 Заседание на 10.12.2015 г. Решение №4