Заседание на Общински съвет Чирпан – 23.05.2019 г.

На 23.05.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието отсъства Васил Донев. На поредна сесия нямаше представители на ръководството на Община Чирпан. „Р. Иванов: Когато получих материалите

Проект на дневен ред – сесия 23.05.2019 г.

На 23.05.2019 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: Предложение за решение относно: Поемане на дълг, направено по реда на

Заседание на Общински съвет Чирпан – 22.04.2019 г.

На 22.04.2019 г., в 14:00 часа, в заседателната зала на Oбщина Чирпан, се проведе  редовно  заседание на  Общински съвет – Чирпан. От общ брой общински съветници – 21, на заседанието присъстват 19. На заседанието не присъства Кичка Петкова или друг