Заседание на Общински съвет Чирпан – 28.09.2017 г.

На 28.09.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. От заседанието отъства общинския съветник Илияна Ангелова. По предложения проект на дневен ред бяха направени следните промени: Кмета на общината

Проект на дневен ред – сесия 28.09.2017 г.

На 28.09.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голяма зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на отчета на Община Чирпан към