Заседание на Общински съвет Чирпан – 26.01.2017 г.

На 26.01.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предложеният проект на дневен ред включваше разглеждането на 16 точки. По така предложения дневен ред изказване направи г-жа Красимира Славчева,

Проект на дневен ред – сесия 26.01.2017 г.

На 26.01.2017 г. (четвъртък) от 14,00 ч. в голямата зала на Община Чирпан ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проект на дневен ред: 1. Предложение за решение относно: Приемане на Програма на Община Чирпан за

Внесоха проектобюджет 2017 на Община Чирпан

В последният позволен от закона ден, а именно 10 януари 2017 г. в деловодството на Общински съвет Чирпан е представен Проектобюджет 2017 на Община Чирпан. В следващите прикачени файлове Ви запознавам със съдържанието му, тъй като на страницата на Община