Предстоящо: Проект на дневен ред – сесия 26.11.2015 г.

На 26 ноември 2015 г. (четвъртък) от 14,00 ч. ще се проведе заседание на Общински съвет Чирпан. Предлагам на Вашето внимание проекта на дневния ред.  Ще бъде приет Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието

Приказка за стълбата

Здравейте, скъпи читатели! На заседанието на Общински съвет Чирпан проведено на 12 ноември 2015 г. предоставих на колегите общински съветници две произведения към които да се сещат винаги при своята работа през настоящия мандат 2015-2019 г. Умишлено ги предоставих на

Второ заседание на Общински съвет Чирпан

Днес 12 ноември 2015 г. се проведе второ заседание на Общински съвет Чирпан. На заседанието днес не присъства областния управител или упълномощено от него лице. Председателстващ заседанието отново бе общинския съветник – Вълчо Николов. По точка 1 от дневния ред

Първо заседание на Общински съвет Чирпан

На 4 ноември 2015 г. се проведе тържествено заседание на Общински съвет Чирпан. Лично г-н Ранов – областния управител на област Стара Загора откри заседанието и представи дневния ред от две точки. По първа точка: Кметът на общината, кметовете на кметства

Биографични данни

Роден съм на 12 март 1982 г. в град Чирпан. Завършвам през 2000 г. средно образование специалност „Аграрна икономика“ в местния Техникум по селско стопанство „Найден Стоянов“ (сегашната Професионална гимназия по селско стопанство). През 2004 г. завършвам висше образование степен „бакалавър“