Благодаря на всички, които гласуваха разумно!
Безкрайно съм Ви задължен! Поклон пред будните и съвестни граждани!
Ще работим заедно за развитието на нашата община!

1-tur

mandati

Изборни резултати – 25.10.2015 г.